Call for Price
Kategoria:

+ Wyposażony m.in. w:
• Doppler pulsacyjny
• Doppler kolorowy
• Doppler ciągły
• Doppler mocy (Power)
• Kierunkowy Doppler mocy
• Doppler tkankowy kolorowy
• Doppler tkankowy spektralny
• Kolorowy Doppler adaptacyjny do automatycznego
doboru optymalnych częstotliwości kolorów
+ Kolorowy wysokiej rozdzielczości 17’’ monitor, pięć portów USB, dysk 320 GB
+ Aparat posiada wbudowane cztery litowo-jonowo-polimerowe baterie, które umożliwiają pracę do około 2,5 h
+ Wyjątkowa jakość obrazowania i łatwość użytkowania
pozwalają w pełni skupić się na pacjencie wymagającym
intensywnej opieki
+ Dynamiczny i intuicyjny interfejs pozwolił całkowicie
wyeliminować gałki i przyciski na konsoli aparatu czyniąc ją idealnie gładką, a przez to łatwą do dezynfekcji
+ Inteligentny Doppler do automatycznego utrzymywanie wybranego kąta
+ Doppler Adaptacyjny do wzmocnienia słabych sygnałów
i ograniczenia szumów
+ Sparq gwarantuje idealną równowagę między sprawnie
przeprowadzanymi procedurami a jakością i dokładno-
ścią kliniczną
+ Automatyczna optymalizacja obrazu 2D (iScan 2D)
oraz Dopplera
+ AutoSCAN automatycznie identyfikuje typ tkanek
i dostosowuje do nich obrazowanie podczas badań
+ Protokoły typu SmartExam oferują wyświetlane
na ekranie wskazówki dla poszczególnych typów
badań i automatycznych funkcji systemu (opcja)
+ HighQ – automatyczne pomiary dopplerowskie
w czasie rzeczywistym
+ Simplicity Mode (tryb uproszczony), który za pomocą
jednego dotyku prezentuje wyłącznie najczęściej
używane podczas badań opcje
+ Anatomiczny M-mode, M-mode w czasie rzeczywistym,
M-mode kolorowy
+ Obrazowanie trapezoidalne, obrazowanie harmoniczne,
zaawansowane adaptacyjne przetwarzanie obrazów XRES, obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków SonoCT
+ Tryb Triplex – jednoczesne wyświetlanie ruchu tkanek
i przepływu krwi w trybie 2D, kolor Doppler/CPA oraz
PW Doppler
+ Wizualizacja igły ułatwiająca jej naprowadzenie
w pożądane miejsce